Home Manifeste Psychotherapie

Op deze plaats willen wij een nieuwe visie op psychotherapie ontwikkelen. We willen dat doen aan de hand van drie thema's: de inhoud van psychotherapie, de werkzaamheid van psychotherapie, en de wetenschappelijke theorie van psychotherapie. Onder elk van die thema's plaatsen wij artikelen, reacties op artikelen en artikelen die daar weer op voortbouwen of die een ander aspect belichten. We streven naar een beweging die de psychotherapie gaat vernieuwen.  We noemen haar Manifeste Psychotherapie.